STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik insan kaynakları yönetimi işletmeyi bir bütün olarak çevresiyle uyumlu tutmak, ona rekabet üstünlüğü sağlamak ve stratejik amaçlarına ulaştırmak için birbirine bağlı olarak yürütülen çabaları ve kesintisiz biçimde sürdürülen bir yönetim anlayışını ifade eder. Stratejik insan kaynakları yönetimi uzun dönemli geniş kapsamlı, çevresel faktörleri ve rekabet koşullarını göz önünde bulunduran bir yaklaşımdır. 

Stratejik insan kaynakları 5 adımda uygulanır;

1. Adım : Misyon hedefler ve yönetim felsefesinin belirlenmesi

2. Adım : Çevresel koşulların değerlendirilerek iç ve dış çevre analizinin yapılması

3.Adım: Kurumsal ve fonksiyonel düzeyde stratejilerin (hareket planının) oluşturulması

4. Adım: Stratejinin fonksiyonlar bazında hayata geçirilmesi

5. Adım: Stratejinin değerlendirilmesi ve kontrol noktalarının belirlenmesi