KURUM KÜLTÜRÜ

KURUM KÜLTÜRÜ

Kurum kültürü; bir kurum, bir kuruluş ve bir işletmede biçimsel yapıyı karşılklı olarak etkileme niteliğindeki kurum içi değerler, inançlar ve alışkanlıklara denir.
Kurum kültürü; bir kurumda çalışan kişilerin davranışlarını yönlendiren normlar, kalıplar, inançlar, tutumlar ve davranışların oluşturduğu bir bütündür. 

KURUM KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN UNSURLAR
Kurum kültürü şu unsurlardan oluşur;

1- Kurumun tarihi,
2- Kurumun değerleri,
3- Kurumun inançları,
4- Kurum ile ilgili yazılı eserler,
5- Kurumun sembolleri,
6- Kurumun resmi olmayan örgüt yapısı,
7- Kurumla ilgili adet ve gelenekler,
8- Kurumla ilgili günler ve törenler,
9- Kurumun önde gelen kahramanları(şehitler gibi)
10- Kurumun misyonu ve vizyonu,
11- Kurumun kuruluşu ve kurucuları,
12- Kurumdaki davranış kuralları.

KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURURKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR
Kurum kültürü oluştururken dikkat edilecek konuları şöyle sıralayabiliriz;

1- Etkin ve açık bir iletişim,
2- Çalışanların karar süreçlerine katılımı,
3- Çalışanlar arasında uyum,
4- Yetki ve sorumlulukların akılcı bir şekilde dağıtılması,
5- Kurumun çalışmalarının güvence altına alınması,
6- Kurumun geleceğinin güvence altına alınması.