PERFORMANS YÖNETİM SÜREÇLERİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜREÇLERİ

Kurumları etkileyen rekabetçi ortam, performanslarını etkilemekte ve önemini giderek arttırmaktadır. Bireysel ve kurumsal performansın üst düzeyde tutulması kurumların, rekabetçi ortamda ayakta kalmasının şartlarından biri haline gelmiştir.

Belirlenmiş hedefler, amaçlar ve standartlar çerçevesinde, performansı anlayıp, yöneterek, kurumsal, işlevsel ve bireysel performansı artırma faaliyetlerine Performans Yönetimi denir.

Performans; belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi ve çalışanın davranış biçimidir.

Başarı; bir işin üstesinden gelmek, bir kişinin üstüne düşen görevi en etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmesidir. Başarılı olabilmesi için kişinin bir hedefi olmalıdır. Belirlenmiş bir hedef olmadan başarıdan söz edilemez.

Bu nedenle hedef olmadan başarıdan ve performansdan söz edilemez.

Kişinin başarılı olabilmesi için de, konuşma, yazma, anlama, fiziksel, sayısal, görsel yetenekler gibi yetenekler ve kişinin bu yeteneği ortaya koyması için onu harekete geçirecek faktörler yani motivasyon da, performans kavramının en önemli unsurlarıdır.

Bu eğitimimiz; Performans değerlendirme süreci, amacı, değerlendirmeyi etkileyen faktörler, değerlendirme sistemleri ve bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları, etkili bir değerlendirme sisteminin özellikleri ve değerlendirme yöntemleri hakkında detayları ile bilgilendirmeyi hedeflemektedir