BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Beden, varlığımızın dünyaya açılışıdır. Biz kendimizi ve başkalarını ancak kendi bedenimiz ile algılayabiliriz. Toplumsal statü ve bir grup içindeki hiyerarşi, bireyin kendisini bir grup içinde algılayışı, grubun yapısı ve insanların toplumsal konumları yani statüleri beden dilleri ile anlaşılır. Genellikle kişiler arası iletişimde, mesajların karşı tarafça istenilen şekilde algılanıp, anlamlandırılmasında sözcüklerin daha etkili olduğu düşünülebilir. Oysa araştırmalar, bu düşünceyi pek doğrulamamakta, beden dilinin çoğu durumda mesajın iletilmesinde daha önemli olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmalar kesin olarak istatistiksel bilgiler sunmasa da iletişim esnasında bir mesaj iletilirken sözcüklerin % 10, ses tonunun % 30 ve beden dilinin % 60 etkili olduğunu göstermektedir. 

  • İletişim kavramı,
  • İletişim türleri ve temel dinamikleri,
  • İletişimde sözel olmayan unsurlar,
  • Beden dili ve temel dinamikleri,
  • Yüz ifadeleri,
  • Göz teması,
  • Kolların duruşu,
  • Bacakların duruşu,
  • Vücudun duruşu