“Değişimi Bizimle Yaşayın.”
STRES YÖNETİMİ

STRES YÖNETİMİ

Stres hakkında yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığını hissedebilirsiniz. Faturalarınızın ardı arkası kesilmeyecek, günün 24 saati size yetmeyecek, aile ve işle ilgili sorumluluklarınız hiç bitmeyecek gibi hissedebilirsiniz. Fakat düşündüğünüzden çok daha fazla kontrol yeteneğiniz var aslında. Stres yönetimi, sorumluluğu almakla ilgilidir: yaşam tarzınız, düşünceleriniz, duygularınız ve sorunlarla uğraşma şeklinizdir.Hayatınız ne kadar stresli görünürse görünsün, stresle nasıl başa çıkılır konusunda baskıyı hafifletmek ve kontrolü tekrar kazanmak için atabileceğiniz adımlar vardır…

ZAMAN YÖNETİMİ

ZAMAN YÖNETİMİ

Siz de zamanınızı verimli kullanamayanlardan, hiç vaktim yok diyenlerden misiniz? Kendinize ayıracak 1 saat bile bulamıyor musunuz? Planladığınız işler belirlediğiniz zamanlarda bitmiyor mu? Tüm evraklar üst üste, masanızın üzeri ise darmadağın mı? Öyleyse sizin de zaman yönetimine ihtiyacınız var demektir…

STRATEJİK YÖNETİM

STRATEJİK YÖNETİM

Stratejik yönetim; yöneticilerin işlerini zorlaştıran yeni moda bir yönetim aracı değil, rekabet avantajı yaratacak stratejileri bulmaya ve onları uygulamada değişimi esas almaya yönelik bir yönetim felsefesidir… Stratejik yönetim; dünyaca ünlü yönetim danışmanlık şirketi ‘Bain&Company’nin 1993 yılından beri tepe yöneticileri arasında rutin olarak yaptığı ‘Management tools’ araştırmasının geçen sene yayınlanan sayısında birinci sırada yer alan stratejik planlamanın başka bir isim ile takdim edilmesi değil, stratejik planlamayı da kapsayan ancak çok daha proaktif bir yönetim yaklaşımıdır…

ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ VE BEDEN DİLİ

ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ VE BEDEN DİLİ

• İş hayatınızda daha iyi ve daha etkili iletişim kurmak ister miydiniz? Özel hayatınızda daha iyi ve daha etkili İletişim kurmak ister miydiniz? Karizmanızı Beden Diliniz ile nasıl yansıtabileceğinizi öğrenmek ister miydiniz? Birisi size yalan söylüyorsa, bunu bilmek için gereken en emin yolu öğrenmek ister miydiniz? Eğer birisi sizi cezbetmeğe çalışıyorsa, bunu bir ânda bilmek ister miydiniz? Bir insanın zihnini okumak yerine, o insanın beden dilini okumak için Sözel Olmayan İletişim’i nasıl kullanabileceğinizi bilmek ister misiniz? Ağzınızı bile açmadan ustalıklı bir yol ile bilinçaltından hareketle karşınızdakini ikna etmek ister miydiniz? Bu sorulardan birini “Evet” olarak yanıtlayan herkes, “Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi” adını taşıyan bu programa katılabilir…

İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ

İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ

Bir kurumda iş süreçlerinin tanımlanması, iş akışlarının süreç hedefleri doğrultusunda optimizasyonu, durumsal ve mantıksal modellemenin belirlenmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi stratejik yaklaşımına İş Süreçleri Yönetimi-BPM denir.

İŞ ANALİZİ VE GÖREV TANIMI

İŞ ANALİZİ VE GÖREV TANIMI

Günümüzde birçok işletmenin henüz çözemediği ve önemli sıkıntılarını içeren insan kaynakları işlevlerinden, işgücü planlamasının yapılması, uygun personelin işe alınması, gerekli eğitimlerin belirlenmesi ve verilmesi, performans değerlendirilmesi, personelin alacağı ücretin adil biçimde belirlenmesi gibi konuların çözülmesi için yapılan işle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak gerekir.

DURUMSAL LİDERLİK

DURUMSAL LİDERLİK

İnsan kaynakları yönetiminde her uygulama ve modelde departmana gruba ya da kişiye indirgenmiş uygulamaların ne kadar başarıya ulaştığı tartışmasız gerçeklerden…

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik insan kaynakları yönetimi işletmeyi bir bütün olarak çevresiyle uyumlu tutmak, ona rekabet üstünlüğü sağlamak ve stratejik amaçlarına ulaştırmak için birbirine bağlı olarak yürütülen çabaları ve kesintisiz biçimde sürdürülen bir yönetim anlayışını ifade eder. Stratejik insan kaynakları yönetimi uzun dönemli geniş kapsamlı, çevresel faktörleri ve rekabet koşullarını göz önünde bulunduran bir yaklaşımdır.

KURUM KÜLTÜRÜ

KURUM KÜLTÜRÜ

Kurum kültürü; bir kurum, bir kuruluş ve bir işletmede biçimsel yapıyı karşılklı olarak etkileme niteliğindeki kurum içi değerler, inançlar ve alışkanlıklara denir. Kurum kültürü; bir kurumda çalışan kişilerin davranışlarını yönlendiren normlar, kalıplar, inançlar, tutumlar ve davranışların oluşturduğu bir bütündür.

PERFORMANS YÖNETİM SÜREÇLERİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜREÇLERİ

Kurumları etkileyen rekabetçi ortam, performanslarını etkilemekte ve önemini giderek arttırmaktadır. Bireysel ve kurumsal performansın üst düzeyde tutulması kurumların, rekabetçi ortamda ayakta kalmasının şartlarından biri haline gelmiştir.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Bugünkü ekonomik rekabet ortamında, “ne ürettiğiniz” ve “kime sattığınız” kadar, “nasıl yönettiğiniz” konusu da önem kazanmıştır. İşletmenizi, kaynaklarınızı, müşterinizi ve hatta rakiplerinizi “yönetme yetenekleriniz”, pazardaki geleceğinizi de belirleyecektir. İş dünyasındaki nitelikli yönetim danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin pazar ve rekabet performansını ciddi oranda artıran önemli unsurlardan birisidir.

KURUM İÇİ EĞİTİMLER

KURUM İÇİ EĞİTİMLER

Teknolojinin günden güne gelişmesi ve profesyonel olarak çalışma yapan şirketlerin en büyük yatırımları kurum içi eğitimlerdir. Personele yapılan yatırım her zaman olumlu yönde dönüş sağlayarak, en verimli geri dönüşümü şirketler bu yatırım yolu ile kazanmaktadırlar. Dünya üzerinde kullanımı en çok yapılan dil İngilizce mesleki gelişim açısından ve kişinin kendisini geliştirmesi açısından önemli etkenler arasında yer almaktadır.

YÖNETİM VE ORGANİSAZYON

YÖNETİM VE ORGANİSAZYON

Amaca ulaşmak için başkaları ile işbirliği yapmak, başkalarına iş yaptırma faaliyetidir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi yönetim, amaçlara yönelmiş, insanî ve psikososyal özellikte bir süreçtir. Bazılarına göre, yönetim de bir üretim faaliyeti olarak kabul edilir ve bu yüzden önemlidir. Gerçekten de işletme yönetiminde yönetim,”üretim unsurlarının en verimli biçimde kullanılması ile ilgili çalışma ve uyumlu bir işbirliği sağlanması” olarak tanımlanır.

KİŞİSEL MARKA DANIŞMANLIĞI

KİŞİSEL MARKA DANIŞMANLIĞI

Küçük iş yeri sahipleri, serbest girişimciler, kurumsal bir yapıda profesyonel olarak çalışan yöneticiler, kariyer sorunu olanlar ya da kendisini tanımakta güçlük geçenler; yani iş hayatında var olan hemen hemen her kesim, toplumda ayırt edilebilir olmak ya da iş yerinde ayırt edilebilir olmak için kişisel marka olma ve kişisel marka danışmanlığı konusuna dikkat etmelidirler.

MÜŞTERİ İLETİŞİMİ(CRM)

MÜŞTERİ İLETİŞİMİ(CRM)

Müşteri ilişkileri yönetimi çok uzun çağlardır şekil değiştirerek günümüze gelen bir sistemdir. İşletmeleri en değerli sermayesi olan müşterilerle ilgili tüm işlemleri kapsamaktadır. Kısa bir tanımını yapacak olursak, var olan müşterilerin ya da aday müşterilerin yaptığı işlemleri, alışverişlerini, önerilerini, şikayetlerini, yapılan görüşmeleri oldukça detaylı bir şekilde not alarak sonrasında işletmenin strateji geliştirmesinde kullanılır. İşletmelerin ürün odaklı değil, müşteri odaklı çalışmalar yapmasını sağlar.

İŞ HAYATINDA YAZIŞMA TEKNİKLERİ

İŞ HAYATINDA YAZIŞMA TEKNİKLERİ

İş hayatında yöneticilerin ve çalışanların kendilerini doğru ve etkin bir şekilde özellikle yazılı olarak kurum içi ve kurum dışı ifade edebilmeleri çalıştıkları kurumun imajını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle çalışanların kurum içi ve kurum dışı yazışma ve görüşmelerde uyacağı kuralları, kullanacağı dili ve sözcükleri doğru seçmesi gerekmektedir.

PROJE DANIŞMANLIĞI

PROJE DANIŞMANLIĞI

Proje hedeflerini en verimli şekilde gerçekleştirmek için proje boyunca proje yönetim ve uygulama ekibine destek veren, proje yönetim ve uygulama tecrübesine sahip nitelikli kişidir.

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

ANLATIM VE SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİM PROTOKOL KURALLARI

ANLATIM VE SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİM PROTOKOL KURALLARI

GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI

GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI

İMAJ YÖNETİMİ

İMAJ YÖNETİMİ

LİDERLİK EĞİTİMİ

LİDERLİK EĞİTİMİ

GİZLİ İKNA YÖNTEMLERİ

GİZLİ İKNA YÖNTEMLERİ

KİŞİSEL HEDEF VE STRATEJİ BELİRLEME

KİŞİSEL HEDEF VE STRATEJİ BELİRLEME

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

KOBİ DANIŞMANLIĞI

KOBİ DANIŞMANLIĞI

Hakkımızda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sit amet neque quis nulla suscipit scelerisque. Phasellus ut turpis et felis congue condimentum. Pellentesque velit mi, vulputate quis ornare sed, porta sed urna. Fusce molestie eleifend porttitor. Donec ac urna sodales sapien tincidunt viverra at ut enim. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec posuere ultricies dui in consectetur. Pellentesque suscipit porttitor ultricies. Vestibulum id malesuada tortor, eget blandit odio. Sed dapibus velit urna, sit amet luctus massa condimentum eu. Vestibulum lobortis lectus eu purus ultrices, quis luctus purus lacinia. Fusce sed rutrum tellus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Bizden Haberler

İsmat’a Danışmanlık

İsmat’a Danışmanlık

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sit amet neque quisa nulla suscipit scelerisque. Phasellus ut turpis et felis congue condimentum.

Detaylar
Size yardımcı olmak istiyoruz.
Bize Danışmak İster Misiniz?